Disclaimer website

Aansprakelijkheidsuitsluiting

This Is My Life stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. De medische informatie per specialisme wordt alleen na goedkeuring van een vertegenwoordiger van de vakgroep van het specialisme geplaatst. De redactionele inhoud is onafhankelijk van financiering van de website. Ook wordt er geen reclame gevoerd op de website. Er wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitssysteem waardoor iedere pagina van deze website jaarlijks gecontroleerd wordt op juistheid en zo nodig aangepast wordt. In het CMS (content management systeem) is per pagina te zien wanneer deze voor het laatst gewijzigd is. Alle afbeeldingen zijn geplaatst met toestemming van de eigenaar.

Ondanks onze zorgvuldigheid kan er echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

This Is My Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gericht advies en consult raden wij u aan om een afspraak te maken voor een poliklinisch spreekuur van één medisch specialist.


Copyright

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het This Is My Life – Sjuul teksten, afbeeldingen of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met Julian Hooikaas via info@broedersjuul.nl
Linken naar www.broedersjuul.nl
Linken naar de website van This Is My Life is toegestaan, mits de goede naam van This Is My Life daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van This Is My Life wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de This Is My Life website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage,
https://broedersjuul.nl, met als beschrijving This Is My Life – Sjuul. Het gebruik van het This Is My Life logo is alleen toegestaan na toestemming van Julian Hooikaas.