Het geven van een gezicht aan broeder Sjuul

'Mijn passie ligt bij de zorg 

voor de cliënten'

Welkom

Iedere dag sta ik klaar voor mensen die dat niet meer zelf kunnen. Dat doe ik met zo geweldig veel plezier dat ik niet anders meer wil doen. 


U vindt mij voornamelijk op somatiek, thuiszorg, revalidatie, interne geneeskunde, cardiologie, neurologie, oncologie en terminale zorg!

Mijn Kernwaarden

Ik verleen zorg aan de hand van vier kernwaarden, iedere dag laat ik deze kernwaarde in mijn werk zien. Hier onder zie je heel kort welke vier kernwaarden dit zijn.

De basis voor al het vertrouwen
Goede dingen, goed blijven doen
De bron van individuele inspiratie

Uitstraling 

De inhoud van het werk zichtbaar maken.

Broeder Sjuul schreef:

Het boek van broeder Sjuul.

De zorg, de sector waarin gewerkt wordt met een lach en een traan. Leuke verhalen, maar ook de minder leuke, het is dagelijks werk. Broeder Sjuul het alter ego van Julian Hooikaas verzorgende IG, heeft een dagboek bijgehouden over zijn werk in de zorg. Cliëntverhalen over de mooie, maar ook minder mooie gedeelte van het leven. Laat je meenemen in de wereld van een verzorgende. Kom je mee in de wereld van de cliënten en hun families.